สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


สีประจำโรงเรียน

  
สีชมพู  หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส ความรักสามัคคี และเสียสละ
  
  สีเขียว  หมายถึง ความร่มรื่น ร่มเย็น และความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ประจำโรงเรียน
    ต้นหูกวางดอกไม้ประจำโรงเรียน
    ดอกชวนชม