หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง เปิดสอนการเรียนการสอน
  • ระดับชั้นอนุบาล 1 - 2
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3