คณะผู้บริหาร

นายทองด้วง โพธิจักร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา